Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
— 27.08.2018

КПКОНПИ И КСБ ПОДПИСАХА МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) и Камарата на строителите в България (КСБ) сключиха Меморандум за сътрудничество.
Виж повече
— 06.08.2018

КПКОНПИ публикува ежегодните декларации за имущество и интереси

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество публикува ежегодните декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 1. и по т. 4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), подадени до 08 юни 2018 г., както и встъпителните и финални декларации, подадени през периода от 01 януари до 31 юли 2018 г. от лица, заемащи висши публични длъжности
Виж повече
— 08.08.2018

УТОЧНЕНИЕ

Във връзка с отправени запитвания КПКОНПИ уточнява: Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков е изпълнил задълженията си като е подал в законоустановения срок
Виж повече
— 03.08.2018

СГС отне имоти за 194 000 лв. от бивш зам.-кмет

Със свое решение СГС уважи иска на КПКОНПИ за отнемане на имущество на стойност 194 176 лв. от бившия зам.-кмет на общ. Т. - Д.П. и съпругата му. Процедурата срещу него е започната след привличането му като обвиняем за престъпление по служба.
Виж повече
— 25.07.2018

КПКОНПИ ОТНЕ ИМУЩЕСТВО ОТ ПЕТЪР ПЕТРОВ-АМИГОСА

С влязло в сила решение на Софийски апелативен съд Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) отне собственост от Петър Петров-Амигоса на стойност 2 142 369 лева.
Виж повече
— 11.07.2018

Според КЗЛД: Поддържането на публичен регистър на декларациите не нарушава регламента за защита на личните данни

Поддържането на публичен регистър в интернет на подадените декларации представлява изпълнение на законоустановено задължение на администратора на лични данни. Това се казва в становище на КЗЛД до КПКОНПИ и НАП в отговор на идентични въпроси от двете институции във връзка с приложение на Общия регламент за защита на данните при изпълнение на разпоредбите на ЗПКОНПИ.
Виж повече
— 08.06.2018

Според решение на ВКС: Сроковете по ЗОПДИППД (отм.) са инструктивни

Със свое решение №78/30.05.2018г по гр.д. №3910/2017г. ВКС постанови, че сроковете, в които инспекторите на КПКОНПИ трябва да съберат доказателства преди внасяне на иск за отнемане на имущество по реда на отменения ЗОПДИППД са инструктивни, а не преклузивни. Поради тази причина и искането за недопустимост на производството и съответно прекратяването му по тази причина е неоснователно.
Виж повече
виж всички новини


Кои сме ние

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е независим специализиран постоянно действащ държавен орган за осъществяване на политиката по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Тя е създадена със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) (обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.). Комисията се отчита за своята дейност пред Народното събрание на Република България.
Виж повече

Състав на комисията

Комисията е колективен орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател. Председателят на Комисията се избира от Народното събрание по предложение на народните представители. Заместник-председателят и членовете на Комисията се избират от Народното събрание по предложение на председателя на Комисията. Народното събрание осъществява парламентарен контрол върху дейността на комисията.
Виж повече