Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
— 22.03.2018

Председателят на КПКОНПИ внесе в НС номинациите си за членове на Комисията

В изпълнение на чл. 8 ал. 6 от ЗПКОНПИ, председателят на КПКОНПИ г-н Пламен Георгиев внесе в деловодството на Народното събрание своите предложения за зам.-председател и трима членове на КПКОНПИ.
Виж повече
— 23.03.2018

Бившият директор на НИМ е подписвал договори с дъщеря си

Със свое решение КПКОНПИ е установила, че Божидар Димитров като директор на НИМ е бил в конфликт на интереси при сключването на два договора с дъщеря си и с племенниците си през 2015 г.
Виж повече
— 02.03.2018

КПКОНПИ запорира имущество на обвиняеми за пране на пари

С решения на окръжните съдилища във Видин, Ловеч и Пловдив по искове на КПКОНПИ е обезпечено имуществото за 961 487 лв., собственост на пет лица, привлечени като обвиняеми за изпиране на пари.
Виж повече
— 06.02.2018

Телефони за информация при попълване на декларацията за имущество и интереси:

Тел.: 02 9 866 895 Тел.: 02 9 885 854 Тел.: 02 9 888 507 Тел.: 02 9 888 509 Тел.: 02 9 800 490
Виж повече
— 20.02.2018

Декларация за имущество и конфликт на интереси

Лицата, за които възниква задължение за подаване на имуществена декларация във връзка с встъпването им или освобождаването им от длъжност, с изключение на тези, задължени по Закона за съдебната власт
Виж повече
виж всички новини


Кои сме ние

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е независим специализиран постоянно действащ държавен орган за осъществяване на политиката по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Тя е създадена със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) (обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.). Комисията се отчита за своята дейност пред Народното събрание на Република България.
Виж повече

Състав на комисията

Комисията е колективен орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател. Председателят на Комисията се избира от Народното събрание по предложение на народните представители. Заместник-председателят и членовете на Комисията се избират от Народното събрание по предложение на председателя на Комисията. Народното събрание осъществява парламентарен контрол върху дейността на комисията.
Виж повече