Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
— 14.05.2018

Парламентът удължи до 8 юни срока за деклариране на имущество и интереси

С окончателно прието допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) Народното събрание удължи до 8 юни срока за подаване на ежегодните декларации за имущество и интереси за 2017 г.
Виж повече
— 08.05.2018

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество напомня

С решение на КПКОНПИ, считано от 08.05.2018 г. са утвърдени образци на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ.
Виж повече
— 03.05.2018

КПКОНПИ ОТНЕ ИМУЩЕСТВО ОТ ОСЪДЕН ЗА ИМОТНИ ИЗМАМИ

С определение на Върховния касационен съд КПКОНПИ конфискува собственост на стойност 306 536 лева от Валери Господинов и Красимира Господинова.
Виж повече
виж всички новини


Кои сме ние

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е независим специализиран постоянно действащ държавен орган за осъществяване на политиката по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Тя е създадена със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) (обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.). Комисията се отчита за своята дейност пред Народното събрание на Република България.
Виж повече

Състав на комисията

Комисията е колективен орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател. Председателят на Комисията се избира от Народното събрание по предложение на народните представители. Заместник-председателят и членовете на Комисията се избират от Народното събрание по предложение на председателя на Комисията. Народното събрание осъществява парламентарен контрол върху дейността на комисията.
Виж повече