Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Централа

София 1000

ул. " Г. С. Раковски" №112


Обща информация

e-mail: ciaf@ciaf.government.bg

тел.: +359 2 923 43 33

факс: +359 2 980 68 86


Звено "Връзки с обществеността"

e-mail: pr@ciaf.government.bg

тел.: +359 2 980 0889

мобилен: +359 882 699 138

captcha

Всички полета са задължителни.