Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Актуално

 • 14.07.2010 | 00:00

  Съобщение - 14.07.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност спечели на първа съдебна инстанция заведено дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Енчо Енчев от гр. Пловдив. Пловдивският окръжен съд постанови в полза на държавата да се отнеме имущество с обща стойност 845 508 лв.
  Виж повече
 • 07.07.2010 | 00:00

  Съобщение - 07.07.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели окончателно шесто дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Отнетото в полза на държавата имущество е на Валентин Кръстев от гр. Сливен, с определена от съда цена на иска в размер на 182 860 лв.
  Виж повече
 • 29.06.2010 | 00:00

  Съобщение - 29.06.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на втора инстанция дело за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност срещу Никола Куртев от гр. Бургас, с цена на иска за отнемане - 341 215 лв.
  Виж повече
 • 21.06.2010 | 00:00

  Съобщение - 21.06.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция дело за отнемане на имущество в полза на държавата срещу наследниците на Димчо Димов от гр. Димитровград. Общата стойност на отнетото имущество е 68 321 лв.
  Виж повече
 • 16.06.2010 | 00:00

  Съобщение - 16.06.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на втора инстанция дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу Живка Гаич от гр. Добрич. Стойността на отнетото имущество по съдебни експертни оценки е 3 146 300 лв.
  Виж повече
 • 31.05.2010 | 00:00

  Съобщение - 31.05.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност внесе в Пернишкия окръжен съд иск за налагане на обезпечителни мерки, по бъдещ иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу Венцислав Йорданов от гр. София. Наложени са запори и възбрани върху имущество в размер на 10 886 645 лв.
  Виж повече
 • 27.05.2010 | 00:00

  Съобщение - 27.05.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, заведено срещу Христо Иванов от гр. Провадия. Варненският окръжен съд се произнесе с Решение от 21 май 2010г. за отнемане на имущество в полза на държавата с обща стойност 382 052,60 лв.
  Виж повече
 • 25.05.2010 | 00:00

  Съобщение - 25.05.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност внесе мотивирани искове в Ловешкия окръжен съд, които са допуснати и се наложиха обезпечителни мерки по бъдещи искове за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност срещу лицата Алидин Алиев, Аделин Дермански и Огнян Дермански.
  Виж повече
 • 25.05.2010 | 00:00

  Съобщение - 25.05.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност заведено срещу Янко Гюров (с прякор - Помориеца). Съдът определи общата стойност на отнетото имущество в размер на 85 800 лв.
  Виж повече
 • 18.05.2010 | 00:00

  Съобщение - 18.05.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Атанас Кантарев от гр.Пловдив. Пловдивският апелативен съд постанови отнемане на имущество на обща стойност 311 809,12 лв.
  Виж повече