Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Актуално

 • 25.01.2013 | 00:00

  Интервю на Пламен Георгиев, председател на КОНПИ, за вестник Труд - 25.01.2013 г.

  - Още преди Коледа пръв в. "Труд" съобщи, че вие ще оглавите комисията за отнемане на имущество, придобито по престъпен начин. Тогава информацията бе, че ви е предложено, но вие обмисляте. Защо приехте? - Защото го приемам като голямо предизвикателство. Като прокурор дълги години работех точно по тежки стопански дела. И пропукването се получаваше именно при отнемането на активите, които са придобили престъпниците по незаконен начин.
  Виж повече
 • 04.01.2013 | 00:00

  КОНПИ запорира имущество за над 4 100 000 лева на Веселин и Нина Георгиеви

  Обезпечителните мерки за възбрана и запор върху имуществото на станалия известен с аферата "Батко и Братко" Веселин Георгиев и неговата съпруга са наложени от Софийски градски съд и Сливенски окръжен съд по искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ). Запорираното в полза на държавата имущество е на стойност над 4 100 000 лв. и включва недвижими имоти, акции, облигации, дружествени дялове и банкови сметки.
  Виж повече
 • 23.10.2012 | 00:00

  Държавата отнема незаконно придобито имущество от Йордан Тонов

  С определение от 09.10.2012 г. Върховният касационен съд (ВКС) потвърди отнемането на незаконно придобито имущество от Йордан Тонов, известен като Данчо Пръча. Имуществото е на стойност 1 267 793 лв. и е отнетото в полза на държавата по искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД).
  Виж повече
 • 05.10.2012 | 00:00

  Държавата отнема незаконно придобито имущество на стойност 1 797 835 лева

  С решение от 01.10.2012 г. Върховният касационен съд (ВКС) потвърди отнемането на незаконно придобито имущество от Валери Тодоров и съпругата му Вера Тодорова от гр. Враца. Делото за отнемане е образувано през 2007 г. по искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД).
  Виж повече
 • 17.08.2012 | 00:00

  КУИППД внесе иск за отнемане на имуществото на „Братя Галеви“

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД) внесе иск в окръжния съд в Кюстендил за отнемане на имущество от Ангел Христов и Пламен Галев, техните съпруги и контролираните от тях дружества. Цената на иска за отнемане на придобитото от престъпна дейност имущество е на обща стойност 4 250 189 (четири милиона двеста и петдесет хиляди сто осемдесет и девет) лв., като от всяко от двете лица се претендира приблизително половината от посочената сума.
  Виж повече
 • 06.08.2012 | 00:00

  Имущество на стойност 2 516 223 лева е отнето в полза на държавата от четирима

  През месец юли 2012 г. Върховният касационен съд е потвърдил четири решения на предишни инстанции, с които по искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД), се отнема незаконно придобито имущество от четири лица на обща стойност 2 516 223 лв.
  Виж повече
 • 19.06.2012 | 00:00

  Имущество за близо 100 млн. лв. е запорирано по искане на КУИППД

  В периода от 01.04.2012 г. до 15.06.2012 г. Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД) е постановила 32 решения за внасяне в съда на мотивирано искане за налагане на обезпечителни мерки. Съдът е постановил запор и възбрана на стойност 98 971 188 лв. За цялата 2011 г. Комисията е предявила искове за запор на имущество на стойност 84 935 661 лв. Видно от цитираните данни през последните месеци Комисията работи много по-ефективно в сравнение с минал период.
  Виж повече
 • 19.05.2012 | 00:00

  От началото на годината е отнето незаконно придобито имущество на стойност над 6 млн. лв.

  В резултат от работата на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД) за четирите месеца от началото на годината държавата е отнела имущество на 12 лица. Стойността на отнетото имущество възлиза на 6 035 158 лв., като най-ниската сума за едно лице е 143 100 лв., а най-високата - 1 797 835 лв.
  Виж повече
 • 08.02.2012 | 00:00

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД) постигна значителни резултати

  Това се изтъква в Доклада на Европейската Комисия по механизма за сътрудничество и проверка, оповестен днес в Брюксел. Ето какво се казва още в доклада на Еврокомисията по отношение на КУИППД:
  Виж повече
 • 23.01.2012 | 00:00

  Статия за гражданската конфискация във вестник "Труд" - 23.01.2012

  Статия на Тодор Коларов, председател на КУИППД и Крум Зарков, експерт в Комисията, за вестник "Труд"
  Виж повече