Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Актуално

 • 05.07.2011 | 00:00

  Софийският окръжен съд уважи искане на Комисията за отнемане на незаконно имущество

  С решение от 20 май 2011 година Софийският окръжен съд уважи частично иска на Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност и отне от И.А. в полза на държавата имущество на обща стойност 573 275 лв.
  Виж повече
 • 05.07.2011 | 00:00

  Бургаският окръжен съд постанови отнемане на имущество на наследници на извършвал незаконна дейност

  Със свое решение от 11 май 2011 година Бургаският окръжен съд уважи иска на Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност и постанови отнемане в полза на държавата от наследниците на В.В на имущество на обща стойност 687 614,25 лева.
  Виж повече
 • 29.06.2011 | 00:00

  Великотърновският апелативен съд постанови отнемане на имущество по искане на КУИППД

  На 14 юни 2011 г. Великотърновският апелативен съд постанови отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност и състоящо се от два недвижими имота и значителна сума на обща стойност 648 422.84 лв.
  Виж повече
 • 27.04.2011 | 00:00

  Съобщение - 27.04.2011 г.

  Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност ще търси възможности за намаляване на разходите и оптимизиране на дейността.
  Виж повече
 • 21.04.2011 | 00:00

  Съобщение - 21.04.2011г.

  Министър-председателят на Република България съгласно чл. 12, ал.3 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, назначи на поста Председател на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност г-н Тодор Коларов.
  Виж повече
 • 18.04.2011 | 00:00

  Съобщение - 18.04.2011 г.

  Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност, извади изпълнителен лист по окончателно спечелено с определение на ВКС дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Димитър Желязков от гр. Несебър. Настоящият изпълнителен лист ще бъде предоставен на Министерството на финансите, което по закон има правомощията за последващо разпореждане с отнетото имущество.
  Виж повече
 • 23.03.2011 | 00:00

  Съобщение - 23.03.2011 г.

  Софийският апелативен съд постанови две решения в полза на Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност по заведени дела за отнемане в полза на държавата срещу лицата Стоян Кръстев от гр. Перник и Йордан Тонов от гр. Враца. Общата стойност на отнетото имущество е 2 245 164,80лв.
  Виж повече
 • 08.02.2011 | 00:00

  Съобщение - 08.02.2011 г.

  Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност спечели на втора инстанция - с Решения на Апелативен съд гр. Бургас и Апелативен съд гр. Пловдив, още две дела за отнемане в полза на държавата на имуществото на Кръстю Ставрев от гр. Несебър и Иринка Стефанова от гр. Пловдив. Общата стойност на имуществото на ответниците е в размер на 594 825 лв.
  Виж повече
 • 02.02.2011 | 00:00

  Съобщение - 02.02.2011 г.

  КУИППД спечели окончателно още две дела за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност с обща стойност 5 153 047,50 лв.
  Виж повече
 • 31.01.2011 | 00:00

  Съобщение - 31.01.2011 г.

  Варненският окръжен съд постанови Решение в полза на иск на Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност срещу Евелин Димов от гр. Варна. Стойността на отнетото в полза на държавата имущество е в размер на 107 019,60 лв.
  Виж повече