Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Актуално

 • 26.10.2009 | 00:00

  Съобщение - 26.10.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели дело за отнемане на имущество в полза на държавата, придобито от престъпна дейност на първа съдебна инстанция в Добричкия окръжен съд. Ответник по делото е Живка Гаич, а общата стойност на отнетото имущество е 2 138 805 лв.
  Виж повече
 • 20.10.2009 | 00:00

  Съобщение - 20.10.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе в Софийски градски съд дело за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност, на обща стойност от 2 136 785 лв., срещу наследниците на Йордан Цонков от гр. София.
  Виж повече
 • 14.10.2009 | 00:00

  Съобщение - 14.10.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе в Окръжен съд Видин дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, с обща стойност от 810 679,94 лв. Ответник по делото е Иван Табаков, на 39 г. от гр. Видин.
  Виж повече
 • 06.10.2009 | 00:00

  Съобщение - 06.10.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция 29-то дело за отнемане на имущество в полза на държавата, придобито от престъпна дейност. Общата стойност на процесното имущество е 169 900 лв.
  Виж повече
 • 29.09.2009 | 00:00

  Съобщение - 29.09.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност окончателно спечели в полза на държавата, четвърто дело за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. Общата стойност на отнетото имущество е в размер на 102 850 лв.
  Виж повече
 • 24.09.2009 | 00:00

  Съобщение - 24.09.2009 г.

  Софийският градски съд уважи внесеното мотивирано искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за налагане на обезпечителни мерки, по бъдещ иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу лицето Христо Ковачки. Общата стойност на обезпеченото имущество е в размер на 143 411 811,44 лв.
  Виж повече
 • 08.09.2009 | 00:00

  Съобщение - 08.09.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, бе домакин на проведеното в гр. София трето по ред редовно заседание на Изпълнителното бюро на международната междуинституционална мрежа за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност - CARIN. На проведената среща присъстваха представители от САЩ, Великобритания, Франция, Испания, Холандия, Белгия, Чехия.
  Виж повече
 • 02.09.2009 | 00:00

  Съобщение - 02.09.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност заведе дела за отнемане на имущество придобито от престъпна дейност срещу Благовест Субашев от гр. Пловдив, с цена на иска - 689 111лв. и срещу Недялко Стефанов от гр. Правец, с цена на иска - 379 694 лв.
  Виж повече
 • 25.08.2009 | 00:00

  Съобщение - 25.08.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе в Пловдивския окръжен съд дело за отнемане на имущество в полза на държавата срещу Енчо Енчев от гр. Пловдив. Процесното имущество е на обща стойност 845 508 лв.
  Виж повече
 • 18.08.2009 | 00:00

  Съобщение - 18.08.2009 г.

  Габровският окръжен съд се произнесе в полза на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност по заведено дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Спеченото на първа съдебна инстанция дело е срещу лицето Иван Миндов от гр. Габрово, с обща стойност на отнетото имуществото 187 700 лв.
  Виж повече