Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Актуално

 • 11.08.2009 | 00:00

  Съобщение - 11.08.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе две дела за отнемане на имущество в полза на държавата, придобито от престъпна дейност, пред Варненски окръжен съд срещу Веселин Христов Данов с цена на иска 4 906 643.35 лв. и срещу Христо Веселинов Данов с цена на иска 2 813 770.08 лв.
  Виж повече
 • 27.07.2009 | 00:00

  Съобщение - 27.07.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция дело за отнемане на имущество в полза на държавата, придобито от престъпна дейност срещу Димитър Желязков - Митьо Очите, с обща стойност на имуществото - 2 357 883 лв.
  Виж повече
 • 22.07.2009 | 00:00

  Съобщение - 22.07.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, на обща стойност 3 237 010 лв., срещу Пламен Кръстев от гр. Перник.
  Виж повече
 • 14.07.2009 | 00:00

  Съобщение - 14.07.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция 24-тото си дело за отнемане на имущество в полза на държавата, придобито от престъпна дейност с обща стойност на имуществото - 330 000 лв.
  Виж повече
 • 08.07.2009 | 00:00

  Съобщение - 08.07.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе дело за отнемане в полза на държавата, на имущество придобито от престъпна дейност, на обща стойност от 1 863 379 лв., срещу Милена Петрова от гр. Самоков (съпруга на Ивайло Георгиев Чукачев).
  Виж повече
 • 02.07.2009 | 00:00

  Съобщение - 02.07.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция 23-то дело за отнемане на имущество в полза на държавата, придобито от престъпна дейност.
  Виж повече
 • 02.07.2009 | 00:00

  Съобщение - 02.07.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност внесе в Кюстендилския окръжен съд мотивирани искове за налагане на обезпечителни мерки върху имуществото на Пламен Галев и Ангел Христов, с постоянни адреси - с. Ресилово, Кюстендилска област. Съдът се произнесе с определения и издаде обезпечителни заповеди за налагане на възбрани и запори върху имущество на обща стойност 4 493 748,40 лв.
  Виж повече
 • 29.06.2009 | 00:00

  Съобщение - 29.06.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе искове за отнемане на имущество по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД), с обща стойност 1 715 357,70 лв.
  Виж повече
 • 16.06.2009 | 00:00

  Съобщение - 16.06.2009 г.

  СГС и Благоевградският окръжен съд уважиха внесените от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност искове за налагане на обезпечителни мерки срещу Костадин Хаджииванов от гр. Петрич.
  Виж повече
 • 09.06.2009 | 00:00

  Съобщение - 09.06.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе в Окръжен съд Пловдив, дело за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност, на обща стойност от 1 312 516,49 лв., срещу Димитър Димитров от гр. Пловдив.
  Виж повече