Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Актуално

 • 09.06.2009 | 00:00

  Съобщение - 09.06.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе в Окръжен съд Пловдив, дело за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност, на обща стойност от 1 312 516,49 лв., срещу Димитър Димитров от гр. Пловдив.
  Виж повече
 • 01.06.2009 | 00:00

  Съобщение - 01.06.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели 22-ро дело на първа съдебна инстанция за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност в полза на държавата.
  Виж повече
 • 01.06.2009 | 00:00

  Съобщение - 01.06.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе в три съдилища пет дела за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, на обща стойност 1 452 843,27 лв.
  Виж повече
 • 26.05.2009 | 00:00

  Съобщение - 26.05.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, на обща стойност 1 127 520,80 лв., срещу Стефко Стоянов от гр. Габрово.
  Виж повече
 • 14.05.2009 | 00:00

  Съобщение - 14.05.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция поредно дело за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, със стойност на имуществото 188 132,65 лв.
  Виж повече
 • 11.05.2009 | 00:00

  Съобщение - 11.05.2009 г.

  КУИППД спечели двадесето дело на първа съдебна инстанция за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, с обща стойност на иска - 102 850 лв. Пазарджишкият окръжен съд се произнесе с Решение в полза на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу ответника Димчо Василев Стоилов от гр. Пловдив - осъден за престъпления по чл.308, ал.3 чл.155, ал.3 чл.172а, ал.2 и чл.608, ал.7 от НК, с влязла в сила присъда на 11.04.2008 г.
  Виж повече
 • 29.04.2009 | 00:00

  Съобщение - 29.04.2009 г.

  Хасковският окръжен съд се произнесе с Решение в полза на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу ответника Боян Александров Ников от гр. Димитровград.
  Виж повече
 • 16.04.2009 | 00:00

  Съобщение - 16.04.2009 г.

  Великотърновският апелативен съд и Габровският окръжен съд постановиха Решения по заведени дела за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Общата стойност на отнетото имущество в полза на държавата е 310 642,20 лв.
  Виж повече
 • 14.04.2009 | 00:00

  Съобщение - 14.04.2009 г.

  Старозагорският окръжен съд се произнесе с Решение в полза на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, с което КУИППД спечели шестнайсето дело за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. Ответник по спечеленото дело е Ариф Салим Ахмед от гр. Стара Загора. Стойността на отнетото имущество е 458 000 лв.
  Виж повече
 • 02.04.2009 | 00:00

  Съобщение - 02.04.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност дело спечели петнайсето дело за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, със стойност на имуществото - 1 752 275 лв. До този момент това е най-висока стойност на отнето имущество в полза на държавата в цялата страна.
  Виж повече