Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Агенция „Митници” ще предоставя информация на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество


Актуално - Новини

20.12.2013 | 00:00

Агенция „Митници” ще предоставя информация на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество

Инспекторите на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) ще получат достъп до справочната система на Агенция „Митници“. Това стана ясно след днешната среща между председателя на КОНПИ Пламен Георгиев и директора на Агенция „Митници“ Павел Тонев.

 

Директният достъп до информационните масиви е първи резултат от подписаното между двете институции споразумение за сътрудничество. Чрез изграждане на телекомуникационна връзка между двете централни администрации ще се облекчи информационния поток между институциите и ще се намали обемът на данни, които Агенция „Митници“ подава на хартиен или електронен носител. Инспекторите на КОНПИ пък ще могат по-лесно и бързо да получават нужната справка за проверяваните лица.

 

Инспекторите на КОНПИ ще преминат обучение за работа с електронната база данни на Агенция „Митници“ и ще получат индивидуална парола, за да може да се проследява какви справки извършва в системата.

 

Взаимодействието между двете институции ще включва и оказване на помощ и съдействие при осъществяване на законоустановените функции на двете администрации.

Връщане към списък