Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>„Прозрачност без граници“ представи етапен доклад за наблюдение на дейността на КОНПИ


Актуално - Новини

28.02.2014 | 00:00

„Прозрачност без граници“ представи етапен доклад за наблюдение на дейността на КОНПИ

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество много добре си взаимодейства както с прокуратурата, така и с всички държавни институции и неправителствени организации. Това подчерта зам.-председателят на КОНПИ Иво Иванов по време на кръгла маса, организирана от Асоциация „Прозрачност без граници“.

Дискусията бе в рамките на 2-годишен международен проект „Отнемане на незаконно придобито имущество в Европа – повишаване на прозрачността, почтеността, отчетността и ефективността“, който се реализира в България, Италия и Румъния с финансовата подкрепа на Програмата за превенция и борба с престъпността на Европейската комисия.

Пред участниците във форума Иво Иванов припомни, че между КОНПИ и Прокуратурата на Република България  има подписано допълнително споразумение, на базата на което за случаите на пране на пари, както и във всеки друг случай, по инициатива на една от страните се създават съвместни екипи, което улеснява извършването на проверки.

Заместник-председателят на комисията даде допълнителни разяснения за процедурите в работата на КОНПИ, отчитайки факта, че в обществото няма достатъчно разбиране за начина, по който действа предвид нейната специфика и насочеността й единствено към лица, на които има повдигнато обвинение за умишлено престъпление.

По време на срещата бе представен и етапен доклад на Асоциация „Прозрачност без граници“, в който се разглеждат проблемите на правната рамка, която регламентира отнемането на незаконно придобито имущество в България като един от инструментите за противодействие на организираната престъпност и корупцията. От април 2014 г. асоциацията започва мониторинг и оценка на дейността на КОНПИ, както и на аналогичните структури за отнемане на незаконно придобито имущество в Италия и Румъния.

Връщане към списък