Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>България предава председателството на мрежата КАРИН на Унгария


Актуално - Новини

15.11.2011 | 00:00

България предава председателството на мрежата КАРИН на Унгария

На 16 ноември 2011 г. България предава на Унгария председателството на КАРИН, международна неформална мрежа на експерти от правоохранителните и правоприлагащите органи, чиято дейност е насочена към  установяването, обезпечаването и отнемането на престъпни активи. Предаването ще стане на специална церемония на среща на мрежата в Будапеща.

По време на едногодишното председателство на КАРИН Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД)  бе домакин през септември 2011 на Годишната конференция и Общото събрание на мрежата. Подобна среща на КАРИН бе организирана за първи път в София.

КАРИН е създадена през септември 2004 година. Мрежата се разраства и понастоящем има 60 членки – 49  юрисдикции,  предимно от европейския регион и девет международни организации. Европол изпълнява функциите на постоянен секретариат на мрежата КАРИН от създаването й. България членува в мрежата от март 2007 година.

Връщане към списък