Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Дискусии по прилагането на Закона за имущество, придобито от престъпна дейност


Актуално - Новини

14.11.2011 | 00:00

Дискусии по прилагането на Закона за имущество, придобито от престъпна дейност

Националният институт по правосъдие съвместно с представители на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност започна дискусионни срещи със съдиите и прокурорите по апелативни райони.

На срещите се обсъждат проблемите около прилагането на Закона отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД). Целта е уеднаквяването на прочита и прилагането на Закона.

Първата среща бе във Варна на 11 ноември 2011 г. В дискусията бе отбелязано, че провеждането на производство по ЗОПДИППД по общия ред на ГПК не е най-удачно и ефективно поради особения характер на това производство.

Предстоят дискусионни срещи и в други апелативни райони.

Връщане към списък