Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Експерти на Съвета на Европа препоръчват: Въведете обърната тежест на доказване


Актуално - Новини

25.04.2016 | 00:00

Експерти на Съвета на Европа препоръчват: Въведете обърната тежест на доказване

В държавите, в които е въведена гражданска конфискация следва да бъде въведен и принципа на обърнатата тежест на доказване. Това стана ясно от думите на експертите на Съвета на Европа Габриеле Дункер и Мустафа Ферати при представянето на „Оценка на институционалната и законова рамка на системата за установяване на активи в България“.

Документът е изготвен в рамките на проект „Усъвършенстване на системата за установяване на активи в България“ по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, по който Съветът на Европа е партньор, а Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) е бенефициент.

Във връзка с отговор на въпрос относно обърнатата тежест на доказване експертите от Съвета на Европа обясниха, че във Великобритания при гражданска конфискация е налице обърната тежест на доказване, за разлика от наказателното преследване, при което действа презумпцията за невиновност. Такъв текст е залегнал и в новия антикорупционен закон, който е внесен в Народното събрание.

Трябва да се помисли и за санкции срещу собствениците, които умишлено увреждат и така намаляват стойността на запорираното имущество, обясни още Габриеле Дункер. Тя одчерта, че е добре в наказателното производство, което е в правомощията на Прокуратурата и в гражданското производство, по което работи КОНПИ, да има уеднаквена процедура какво се прави със запорираната собственост. „Липсата на ефективни процедури за управление на активи по време на наказателни и граждански процеси и етапите на правоприлагането сериозно пречи на ефективността на законодателството, ако целта му е да се намалят вредите и да се изземат облагите от престъпната дейност в полза на българския народ“, сочат констатациите в доклада на Съвета на Европа.

Добре е правоприлагащите органи в България да започват съвместни действия на съвсем ранен етап, каквато е практиката във Великобритания, посочи още експертът на Съвета на Европа Габриеле Дункер. По думите й в новия антикорупционен закон, който в момента се обсъжда, е добре да залегне възможност Комисията да бъде сезирана и да започне проверката си още в етапа на разследването срещу определено лице, а не при повдигане на обвинение.

Габриеле Дункер обърна внимание, че моментът, в който КОНПИ след анализ иска налагането на запор на активите е много отдалечен от момента, в който започва разследването на лицето и съществува опасност от разпореждане с активи и ощетяване на държавата. Същевременно при наказателното производство запорът не е задължителен и анализът на експертите на Съвета на Европа е показал, че подобни мерки се налагат в малка част от случаите.

Съветът на Европа има много добра експертиза и голяма част от неговите препоръки са имплементирани в новия антикорупционен закон, който вече се обсъжда в Народното събрание, подчерта председателят на КОНПИ Пламен Георгиев. Той посочи пълното откъсване на гражданското от наказателното производство, включително и чрез възможността Комисията да бъде сезирана от сигнали на граждани и институции, намаляване прага на необяснимото имущество от 250 000 на 120 000 лв., както и възстановяване на правомощията на инспекторите да снемат обяснения от лица, както и защита на лицата, даващи информация за залегнали в новия закон.

Сред препоръките на експертите на Съвета на Европа е заложено и въвеждане на по-сериозни санкции за лица или институции, които отказват да предоставят на Комисията документи, както и предвиждане на законова възможност Комисията да се самофинансира, за да се гарантира предвидимо, продължително и адекватно функциониране на ефективна програма за конфискуване на имущество без законов източник.

Връщане към списък