Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Италианският опит в отнемането на имущество придобито от престъпна дейност ще е тема на семинар


Актуално - Новини

27.10.2011 | 00:00

Италианският опит в отнемането на имущество придобито от престъпна дейност ще е тема на семинар

Италианският опит в разследването, отнемането и разпореждането с имущества, придобити от престъпна дейност е тема на международен семинар, който ще се състои на 28 октомври (петък) в София. Съорганизатори са Центърът за изследване на демокрацията  (ЦИД) и Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност (КУИППД).

Семинарът ще бъде открит от председателя на Управителния съвет на ЦИД Огнян Шентов, директора на отдел "Връзки с ЕС" на италианската провинция Казерта Марко Черето и председателя на КУИППД Тодор Коларов.

"Италианският опит за установяване и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност е много ценен за България. Семинарът се организира точно в момент, когато в България на дневен ред са отново дискусиите за нуждата е приемането на нов закон за отнемане на незаконно имущество, който да бъде действен и ефективен инструмент в борбата с тежката организирана престъпност и корупцията по високите етажи на властта. Както ЦИД посочва, вече няколко десетилетия властите и обществеността в Италия провеждат комплекс от мерки и политики, които са пряк отговор на предизвикателствата на организираната престъпност и разширяват обхвата и инструментариума на правозащитната и правораздавателната дейност. В тяхната съвкупност тези действия представляват опит за допълване на традиционните подходи, които са изчерпали ефективността си. Опитът на Италия, страна, която наистина показа сериозни резултати в борбата срещу мафията, може да бъде от голяма полза за България", посочва председателят на КУИППД Тодор Коларов.

Aлтернативни практики за управление на конфискувани имущества, придобити от престъпна дейност ще бъдат представени по време на семинара от Емилия Тарантино, началник-кабинет на президента на провинция Казерта. Проф. Барбара Ветори от Университета UCSC - Милано ще разкаже за италианския подход за разследване, отнемане и разпореждане с имущества, придобити от престъпна дейност. Д-р Роберто Форти, председател на Международна мрежа на неправителствените организации, борещи се срещу транснационалната организирана престъпност (FLARE) ще говори по темата "Отговорът на европейските институции относно активи, придобити от престъпна дейност. Място и роля на гражданското общество".

В следобедната част на семинара Джакомо Барбато, зам.-директор на италианската Националната агенция за администриране на активи, придобити от престъпна дейност, на Италия ще представи ролята и опита на агенцията.  За ролята на прокуратурата при установяване и конфискуване на имущества, придобити по престъпен начин в Италия ще говори Луиджи Гай, прокурор в Прокуратурата на Република Италия.

Българският опит при установяване на имущество, придобито от престъпна дейност ще бъде изложен от Георги Илиев, началник на кабинета на председателя на Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност и от Ваня Несторова, прокурор в сектор "Противодействие на изпирането на пари" във  Върховната касационна прокуратура.

Връщане към списък