Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност не получава дарения


Актуално - Новини

21.09.2011 | 00:00

Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност не получава дарения

По повод коментар в столичен вестник Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност заявява, че от самото си създаване през 2006 година не е получавала и не получава дарения – нито от фирми, нито от частни лица.

Връщане към списък