Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КОНПИ и НАП подписаха споразумение за сътрудничество


Актуално - Новини

16.12.2014 | 00:00

КОНПИ и НАП подписаха споразумение за сътрудничество

Председателят на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) Пламен Георгиев и изпълнителният директор на Национална агенция за приходите (НАП) Бойко Атанасов подписаха споразумение за сътрудничество. Целта на документа е улесняване на обмена на информация между двете институции.

Подписаното споразумение ще намали обменяните документи на хартиен носител и ще ускори събирането на данните за доходите на лицата, които са обект на проверка по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Информационният обмен ще подпомогне и НАП в повишаване на събираемостта на дължими и невнесени данъци.

Същевременно чрез подаваната от КОНПИ към НАП информация ще се улесни индивидуализирането на отнетото от съда имущество, така че то по-лесно и по-бързо да може да бъде продадено или предоставено за нуждите на държавни или общински институции.

Връщане към списък