Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КОНПИ иска 4.2 милиона от осъдени за лихварство


Актуално - Новини

17.12.2014 | 00:00

КОНПИ иска 4.2 милиона от осъдени за лихварство

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) е внесла в Бургаския окръжен съд искове за отнемане на имоти от трима осъдени за лихварство на обща стойност над 4.2 млн.лв. Процедурата срещу тях е по реда на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

От Неделчо Здравчев и семейството му се претендира имущество на стойност 1 267 663 лв. То представлява два парцела в Каблешково, общ. Поморие, парцел в Бургас и левовата равностойност на дружествени дялове и суми от ипотечни заеми и банкови сметки. През 2014 г. Върховният касационен съд (ВКС) е потвърдил окончателно присъдата на Здравчев за това, че е в периода 2000-2010 г. се е занимавал с лихварство.

От Румен Кузманов и съпругата му се претендира имущество на стойност 1 239 228 лв. То включва апартамент в Слънчев бряг, дворно място и лозя на територията на общ. Бургас и няколко автомобила, както и сумите от продажбата на движимо и недвижимо имущество и левовата равностойност на дружествени дялове. През 2014 г. ВКС е потвърдил окончателно присъдата на Кузманов за това, че в периода 2007-2009 г. се е занимавал с лихварство, както и че е укрил данъци чрез подаване на декларации с нявярно съдържание като физическо и юридическо лице.

От Феим Мурадов и семейството му се претендира имущество на стойност 1 735 575 лв. То представлява имот в Айтос, идеални части от поземлен имот на територията на общ. Руен, както и суми от продажбата на огромен брой автомобили, от продажбата на няколко имота и левовата равностойност на дружествени дялове. През 2014 г. той е признат за виновен за това, че в периода 2003-2010 г. се е занимавал с лихварство.

Връщане към списък