Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КОНПИ иска отнемане на имущество за 1.7 млн. лв. на двама обвиняеми за измама


Актуално - Новини

28.05.2015 | 00:00

КОНПИ иска отнемане на имущество за 1.7 млн. лв. на двама обвиняеми за измама

IMG_0138.jpg

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) е внесла искове за отнемане на имущество на обща стойност 1.7 млн. лв. от Красимир Фотев и Пламен Атанасов, които са обвиняеми за измама.

В Пловдивският окръжен съд е внесен иск за отнемане на имущество за 1 062 375 лв. от Красимир Фотев. Той е обвиняем за това, че като изпълнителен директор на „Кариери“ АД е продал с подправени документи несъществуващи имоти на търговското дружество. От Фотев се претендира двуетажна сграда в с. Брестовица, както и сумите, които е получил от сделките.

Същевременно във Варненският окръжен съд е внесен иск за отнемане на имущество за 686 588 лв. от Пламен Атанасов и Донка Кирева, с която той е във фактическо съжителство. Атанасов е обвиняем за опит за укриване на данъци в размер над 1.2 млн.лв. От двамата се претендират два товарни автомобила и каравана, както и сумите от продажба на автомобили, дружествени дялове и недвижим имот и суми, внасяни от трети лица по банковите сметки на Пламен Атанасов.

Връщане към списък