Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КОНПИ наложи запор на имуществото на Цветан Василев


Актуално - Новини

01.12.2015 | 00:00

КОНПИ наложи запор на имуществото на Цветан Василев

По искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) Софийският градски съд (СГС) е допуснал обезпечение на бъдещ иск на стойност 963 048 000 лв. срещу Цветан Василев, съпругата му, тяхната дъщеря и контролираните от него юридически лица.

 

Имуществото, върху което са наложени обезпечителни мерки, е на стойност 603 734 732 лв. и включва: дружествени дялове в капитала на 11 търговски дружества; акции в капитала на 7 търговски дружества; парични средства по 20 банкови сметки; 4 пътни превозни средства; 288 картини; 16 недвижими имота в София, включително и няколко цели сгради, 5 недвижими имота в Банско, 2 в Созопол и по един във Варна и Царево.

 

По искане на КОНПИ за първи път от създаването на Комисията е наложен и запор на недвижим имот в Швейцария на стойност 47 559 915 лв. и на средствата по 4 сметки в швейцарски банки. Обезпечителната мярка е наложена с решение на съд в Конфедерация Швейцария.

Връщане към списък