Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КОНПИ отне имущество за 164 370 лв. от осъден за контрабанда


Актуално - Новини

11.03.2016 | 00:00

КОНПИ отне имущество за 164 370 лв. от осъден за контрабанда

IMG_5236.JPG

Върховният касационен съд уважи иск на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), с който от Емил Иванов и съпругата му се отнема собственост на стойност 164 370 лв.

Процедурата срещу него е по реда на отмененият Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Емил Иванов има влязла в сила присъда от 2001 г. за това, че е заловен на ГКПП Капитан Андреево с недекларирани стоки в особено големи размери, които е превозвал с товарен автомобил от Турция за Босна и Херцеговина. От Емил Иванов и съпругата му се отнемат идеални части от недвижими имоти в Ихтиман, леки автомобили, налични суми по банкови сметки и средства от продажба на имущество.

Същевременно с решение на Разградския окръжен съд по искане на КОНПИ от Силвия Григорова и Георги Крумов се отнема имущество на стойност 407 837 лв. Процедурата срещу тях е по реда на новия Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Двамата са във фактическо съжителство и имат присъда за пране на пари и сводничество от 2014 г. Съдът почти изцяло уважи иска на КОНПИ и отнема от тях три недвижими имота в Разград, автомобил и суми по банкови сметки.          

Връщане към списък