Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КОНПИ отне имущество за 215 729 лв


Актуално - Новини

19.04.2016 | 00:00

КОНПИ отне имущество за 215 729 лв

Върховният касационен съд (ВКС) не допусна касационно обжалване и потвърди решенията за отнемане на имущество срещу Живко Желязков и Хюсеин Мустафа на обща стойност 215 729 лв. Процедурата срещу тях е по искове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) по реда на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

От Живко Желязков, който има присъда за лихварство, се отнемат 13 имота на територията на Ямбол и областта, автомобил, вземания, както и налични суми по банкови сметки на обща стойност 115 096 лв.

От Хюсеин Мустафа, които има присъда за митнически престъпления, се отнемат ½ идеални части от апартамент в Бургас, три автомобила и сума от продажба на автомобил на обща стойност 100 633 лв.

С тези две решения общата стойност на имуществото по делата, спечелени от КОНПИ с окончателно влезли съдебни актове от началото на 2016 г. възлиза на 5 174 746 лв.

Връщане към списък