Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КОНПИ отне имущество за 445 388 лева от наследниците на Васил Върбанов


Актуално - Новини

25.07.2013 | 00:00

КОНПИ отне имущество за 445 388 лева от наследниците на Васил Върбанов

С решение на Върховния касационен съд от 23.07.2013 г. в полза на държавата се отнема имущество от наследниците на Васил Върбанов по прякор Кьоравия .

Имуществото е на стойност 445  388 лв. и е конфискувано от съпругата и дъщерята на Върбанов, който е застрелян през 2005 г. пред хотел Ален мак в гр. Благоевград.

Искът за конфискация е предявен през 2008 г. от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), като наред с този иск Комисията е предявила и иск за установяване на престъпно обстоятелство, а именно извършено престъпление лихварство (чл. 252 от Наказателния кодекс) от Васил Върбанов, срещу когото не би могло да започне наказателно производство, с оглед настъпилата му смърт.

И трите съдебни инстанции, които са разглеждали делото (Бургаски окръжен съд,   Бургаски апелативен съд и Върховен касационен съд) са приели, че Комисията е доказала извършената престъпна дейност от Върбанов и че придобитото от него, неговата съпруга Таня Върбанова и неговата дъщеря имущество е в резултат на престъпна дейност.

Отнетото имущество включва:

-  Масивно бунгало със застроена площ 100 кв. в курорта Свети Влас (област Бургас) заедно с  90/2650 идеални части от дворно място

- Сумата от 37  500 евро, иззета от каса в хотел Ален мак

- Сумата от 58  000 лв., получена от продажбата на недвижим имот през 2007 г.

- Наличности в банкова касета (златни накити и часовник) на стойност около 2  500 лв.

- Сумата от 2  500 лв., получена от продажбата на дружествени дялове от КАВИ ГРУП ООД

- Дружествени дялове на стойност 148  000 лв., притежавани от Таня Върбанова в дружество с ограничена отговорност ОРБИТА РИЛА - 2000

- Лек автомобил марка Мерцедес, модел СЛК 200К

- Сумата от 34  436 лв. в едно с лихвите, налична в банкова сметка

- Сумата от 100,81 лв. в едно с лихвите, налична в банкова сметка

-  Сумата от 103,71 лв. ведно с лихвите, налична в банкова.

Делото се отличава с изключителна правна и фактическа сложност, предвид обстоятелството, че се касае за доказване на престъпна дейност по гражданскопроцесуален ред.

По случая е работила териториалната дирекция на КОНПИ в Благоевград.

Връщане към списък