Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КОНПИ приключва 2013 г. с рекорден резултат


Актуално - Новини

18.12.2013 | 00:00

КОНПИ приключва 2013 г. с рекорден резултат

През 2013 г. Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) е отнела в полза на държавата имущество, придобито от престъпна дейност, по 41 влезли в сила съдебни решения на обща стойност 12 615 740.89 лв.

 

Това е най-добрият резултат, постигнат през 8-годишното съществуване на комисията. За сравнение, през предходната 2012 г. стойността на реално отнетото имущество е 12 369 345 лв., а през 2011 г. – 9 355 364 лв.

 

С най-висока стойност е имуществото, отнето по искане на инспекторите от ТД София - 4 517 700.47 лв., следвано от това на отнетото по искане на инспекторите от ТД Варна - 3 205 765.75 лв.

 

Стойността на отнетото имущество е по-висока от предходните години въпреки факта, че заради изчакването на тълкувателно решение на Върховния касационен съд, към момента на различни съдебни инстанции, включително и пред ВКС, са спрени общо 49 дела за отнемане на имущество на обща стойност над 44 млн. лв.

 

С цел повишаване на ефективността и ефикасността в работата си, КОНПИ предложи на Министерството на правосъдието промени в действащия Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ). Измененията са в синхрон с предложената от Европейската комисия Директива за обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност в ЕС.

 

Предложението за промени в ЗОПДНПИ предвижда намаляване размера на значителното несъответствие между доходите и имуществото, при който се внася иск за обезпечаване, от 250 000 лв. на 120 000 лв. за 10-годишен период.

 

В мотивите към законопроекта се отбелязва, че въз основа на анализа на образуваните по новия закон проверки, най-често констатираното несъотвествие е в рамките на издръжката на тричленно семейство за 10-годишен период или 80 хил.лв. Затова, с цел да се защитят интересите на проверяваните лица и да не се накърнят техните права, се предлага несъответствието да бъде 120 000 лв., което представлява тази издръжка, увеличена с 50%.

 

Анализът на работата на комисията показва още, че по реда на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, при размер на несъответствието от 60 хил. лв. и проверяван период от 25 години, в съда годишно са внасяни над 100 иска за налагане на обезпечение на проверявани лица. В същото време по реда на новия закон, едва 4 от направените провеки дават основание за внасяне на искове за обезпечение в съда.

Връщане към списък