Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КОНПИ приключва успешно проект за изграждане на нов електронен регистър


Актуално - Новини

23.12.2015 | 00:00

КОНПИ приключва успешно проект за изграждане на нов електронен регистър

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) приключва успешно проект „Създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез изграждане на нов електронен регистър на КОНПИ, за целите на автоматизирания обмен на данни и осигуряване на оперативна съвместимост”, в изпълнение на Договор № 14-32-8/ 10.09.2014 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата цел на проекта е осигуряване на комплексно административно обслужване чрез изграждане на нов електронен регистър и оперативната му съвместимост със централните системи на електронното управление.

С реализирането на този проект дава възможност да се събира, съхрани и предостави в електронен вид за използване от специалистите (администрация и бизнес) на информация, свързана с незаконно придобито имущество, която се администрира от КОНПИ. Осигурена е възможност за обмен на данни и информация с други държавни структури (Агенция Митници, НАП, МВР, ДАНС, Прокуратура на Република България и др.), областните управи и общините, както и за предоставяне на актуална информация на бизнеса чрез разработените нови електронни административни услуги.

Заключителната пресконференция по проекта ще бъде на 28 декември, понеделник, от 14 часа в Пресклуб-НДК.

Връщане към списък