Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КОНПИ ще може да бъде сезирана и от единния антикорупционен орган


Актуално - Новини

02.04.2015 | 00:00

КОНПИ ще може да бъде сезирана и от единния антикорупционен орган

IMG_0240_1.jpg

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) ще може да бъде сезирана и от бъдещия единен антикорупционен орган, който предстои да бъде създаден. Това съобщи председателят на комисията г-н Пламен Георгиев по време на дискусия на Асоциация „Прозрачност без граници“ на тема „Отнемане на незаконно имущество: европейски перспективи за борба с тежката престъпност“. В момента комисията може да бъде сезирана само от Прокуратурата при повдигане на обвинения по членове от Наказателния кодекс, определени в закона.

Председателят на КОНПИ съобщи още, че експерти на комисията са изготвили промени в закона, според които поне 20% от отнетите имоти да могат да бъдат предоставяни за социални цели.

Друго предложение, което съответства и на препоръките в мониторинговия доклад на Европейската комисия, е намаляване на прага за отнемане на имущество от 250 000 на 120 000 лв. Според направения от експертите на КОНПИ анализ, ако този по-нисък праг е бил в сила през 2014 г., образуваните производства са щели да бъдат двойно повече спрямо сегашните 14.

На форума асоциация „Прозрачност без граници“ представи своя сравнителен доклад „Законодателство и практика: национални и европейски перспективи в процедурите по конфискация и отнемане на имущество в полза на държавата“, съфинансиран от Програмата за превенция и борба с престъпността на Европейския съюз. Документът анализира националните модели за отнемане на имущество в България, Италия и Румъния и резултатите от наблюдение на дейността на органите по отнемане в трите държави.

Връщане към списък