Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КОНПИ спечели на първа инстанция делото срещу Цветелин Кънчев


Актуално - Новини

01.06.2016 | 00:00

КОНПИ спечели на първа инстанция делото срещу Цветелин Кънчев

IMG_0188.jpg

С решение на Софийски окръжен съд e уважен на  първа инстанция иск на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност от Цветелин Кънчев, известен като Дон Цеци, на стойност 1 098 473 лева.

Делото срещу Кънчев беше заведено от КОНПИ през 2012 година по реда на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, след влязла в сила присъда за изнудване.

Връщане към списък