Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КОНПИ спечели на първа инстанция дело за 1.28 млн.лв.


Актуално - Новини

14.06.2016 | 00:00

КОНПИ спечели на първа инстанция дело за 1.28 млн.лв.

Варненският окръжен съд уважи изцяло иска на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), предявен по отмененият Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Радван Емин. Той е осъден с влязла в сила присъда за извършено престъпление по чл.255 от НК – данъчни престъпления.

Цената на иска е 1 280 000 лв. и в полза на държавата се отнемат имоти във Варна и Трявна и ниви на територията на Хасковска област, както и суми от банкови преводи. Съдът е приел изводите на инспекторите на КОНПИ и на основание чл. 7 от закона е обявил за недействителни по отношение на държавата сделки с имущество, прехвърлено от проверяваното лице на трети лица. Това е основната част от имуществото на Радван Емин и включва 5 апартамента, офис, ниви и промишлена сграда.

Връщане към списък