Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КОНПИ спечели на първа инстанция дело за 1.7 млн. лв.


Актуално - Новини

22.11.2016 | 00:00

КОНПИ спечели на първа инстанция дело за 1.7 млн. лв.

IMG_0187.JPG

Разградският окръжен съд уважи частично иска на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) срещу Иван Стойчев. Процедурата срещу него е по реда на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД). Стойчев има присъда за лихварство за периода 1999 – 2005 г.

 

С решението на първоинстанционния съд от Иван Стойчев, съпругата му и техните търговски дружества се отнема имущество за 1 766 719.9 лв. То включва апартаменти в Разград, Русе и Варна, гаражи, идеални части от жилищни и производствени сгради, селскостопанска техника, както и суми от продажбата на недвижимо имущество.

 

Съдът е отхвърлил част от иска на Комисията за имуществото, придобито преди 1999 г., тъй като не може да се направи обосновано предположение, че то е придобито от престъпна дейност. На отнемане по реда на ЗОПДИППД не подлежи и имуществото, което е конфискувано при наказателното производство срещу Стойчев. Той обаче е осъден да плати държавна такса и съдебни разноски за над 90 000 лв.

Връщане към списък