Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КОНПИ запорира имущество за над 600 хил. лв. на Росен Йорданов, по-известен като Юзеир Юзеиров


Актуално - Новини

06.01.2014 | 00:00

КОНПИ запорира имущество за над 600 хил. лв. на Росен Йорданов, по-известен като Юзеир Юзеиров

 

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) запорира имущество на стойност 661 250 лв. на Росен Йорданов, станал популярен с името Юзеир Юзеиров и с опита си да регистрира мюсюлманска партия ОТОМАН. Проверката срещу него е започната в началото на 2013 г. след получено уведомление, че Йорданов е осъден за недекларирани доходи и неплатени данъци за 2008 г. за близо 90 хил. лв.

 

Установеното от инспекторите на КОНПИ разминаване между доходите на Йорданов и придобитото от него имущество за последните 10 години е над 1 млн. лв.

 

По искане на комисията, Окръжният съд в Търговище е допуснал обезпечение на 5 моторни превозни средства, дружествени дялове в две фирми и над 200 имота на Йорданов на територията на областите Търговище и Велико Търново. Това са предимно земеделски земи на обща площ над 1000 дка., които в по-голямата си част са придобити на името на юридическо лице, на което Йорданов е едноличен собственик. Установени са и множество преводи в евро на средства в банкови сметки, без да има декларирани доходи.

 

Това е първият иск на комисията по реда на новия Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Според неговите разпоредби, в тримесечен срок КОНПИ трябва да внесе в съда и иск за отнемане на имуществото на Росен Йорданов.

 

Връщане към списък