Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КПКОНПИ И АДФИ сключиха споразумение за сътрудничество


Актуално - Новини

21.08.2018 | 00:00

КПКОНПИ И АДФИ сключиха споразумение за сътрудничество

На 20.08.2018г. Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) подписаха споразумение за сътрудничество.

Основната цел е предприемане на действия за подобряване на взаимодействието и засилване на сътрудничеството между КПКОНПИ и АДФИ за ефективно осъществяване на мерките в сферата на политиката по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, както и противодействие на злоупотребите с публични финанси.

Споразумението определя реда и начина на сътрудничество и взаимодействие между двете институции. КПКОНПИ и АДФИ ще си съдействат чрез предоставяне на сведения и документи и чрез оказване на експертна помощ, съобразно компетенциите и административния капаците на двете администрации.

Връщане към списък