Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КПКОНПИ и КСБ ще си сътрудничат за превенция на корупцията


Актуално - Новини

09.07.2018 | 00:00

КПКОНПИ и КСБ ще си сътрудничат за превенция на корупцията

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) и Камарата на строителите в България (КСБ) ще си сътрудничат в областта на превенцията на корупцията. Това стана ясно на среща между председателя на КПКОНПИ г-н Пламен Георгиев, председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев и представители на двете структури. От страна на Комисията участваха още г-н Трифон Трифонов, директор на дирекция „Международна дейност, координация и контрол“, г-н Кирил Габеров, началник отдел „Правен“ и г-н Владимир Баталов, главен експерт в отдел „Международно сътрудничество“.

По време на разговорите г-н Пламен Георгиев подчерта, че КСБ най-добре може да посочи къде са слабите места на нормативната уредба в сектора. „Постоянно се говори за проблемите с обществените поръчки, променя се законодателството, но силата е в превенцията. Законите трябва да са антикорупционни и съвместно можем да го постигнем. Прозрачността и публичността са другите условия за успех в превенцията на корупцията. Това, че Камарата има свое издание - в. „Строител“, е изключително важен фактор. Много са темите, по които можем да си сътрудничим. В лицето на КПКОНПИ имате съюзник“, допълни председателят на КПКОНПИ.

По думите на инж. Илиян Терзиев, Камарата си е поставили доста задачи, като едно от главните направления, в които организацията е концентрирала усилията си, е подобряването на законодателството по отношение на строителния сектор, като Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за обществените поръчки (ЗОП). „За КСБ осигуряването на добър бизнес климат за бранша, на равнопоставеност, конкурентна среда при ясни правила и прозрачни процедури, намаляване на административната тежест и нулева толерантност към корупционните практики е основен приоритет“, подчерта той.

Връщане към списък