Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КПКОНПИ И ММС ПОДПИСАХА МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО


Актуално - Новини

21.09.2018 | 00:00

КПКОНПИ И ММС ПОДПИСАХА МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

sport.jpg

Председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) Пламен Георгиев  и министърът на младежта и спорта Красен Кралев подписаха Меморандум за сътрудничество.  Взаимодействието между Министерство на младежта и спорта (ММС) и КПКОНПИ ще се реализира в следните области:

- Провеждане на периодични срещи и консултации по прилагането на различни антикорупционни мерки;
- Партньорство при провеждане на обучения с цел обмен на експертиза и опит във връзка с дейности по превенция и предотвратяване на корупционни практики;
- Партньорство по теми и проекти от взаимен интерес – конференции, семинари, кръгли маси и други;
- Сътрудничество във връзка с организирането на информационни кампании с антикорупционна насоченост;
- Обмен на информация и експертиза при осъществяването на проучвания и анализи.

По време на срещата г-н Георгиев и г-н Кралев обсъдиха случаите на корупция в спорта и мерките за противодействие на корупционните практики.

Връщане към списък