Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КПКОНПИ и специализираната прокуратура провеждат съвместни действия в община Червен бряг


Актуално - Новини

20.03.2019 | 00:00

КПКОНПИ и специализираната прокуратура провеждат съвместни действия в община Червен бряг

2019-03-20_4erven-brjag.jpg

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) и специализираната прокуратура провеждат съвместни действия по разследването в рамките на образувано досъдебно производство срещу Данаил В., кмет на гр. Червен бряг, обл. Плевен. Наказателното производство е започнало по материали, изпратени от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) и журналистическо разследване на „Господари на ефира“, излъчено на 7 май 2018 г. като оперативно-издирвателните действия са възложени на Комисията.

Установено е, че Данаил В. е нарушил задълженията си като длъжностно лице (чл. 93, ал. 1, б. „а“ от НК), и възложител на обществени поръчки (по смисъла на чл.5 ал.2 т.9 от ЗОП) по програмата „Топъл обяд“, финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ и съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на нуждаещи се лица. Стойността на програмата е 229 106, 22 лв. с ДДС.

През април 2017 г. община Червен бряг е обявявила обществена поръчка с две обособени позиции - „Приготвяне и доставяне на храна „топъл обяд“ в гр.Червен бряг“ и №2 „Приготвяне и доставяне на храна „топъл обяд“ в гр.Койнаре“. Документи по образец, отговарящи на условията на обществената поръчка, са подали три фирми. На базата на критерий „най-ниска цена“ е отговаряла фирмата „М.-П.“ ЕАД, гр. София. Вместо да сключи договор със спечелилата фирма за безвъзмездното изхранване на социално слаби в община Червен бряг, Данаил В. е прекратил обществената поръчка на 16.05.2017 г. Според събраните материали, целта е била да се облагодателстват две фирми, които са спечелили поръчка със същия предмет през предходната година и са продължили да осъществяват тази дейност. Деянията му са съставомерни по чл.282, ал.2, пр.2-ро вр. ал.1 от НК.

Комисията работи по още два сигнала срещу кмета на общината, за които също се събират материали.

Връщане към списък