Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КПКОНПИ ОТНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ИМУЩЕСТВО НА СТОЙНОСТ 178 000 ЛВ.


Актуално - Новини

04.04.2019 | 00:00

КПКОНПИ ОТНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ИМУЩЕСТВО НА СТОЙНОСТ 178 000 ЛВ.

Със свое влязло в сила решение Софийският градски съд уважи иска на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) за отнемане на имущество от Зорка Михайлова на стойност 178 000 лв. Производството срещу нея е започнало след присъда за данъчни престъпления.

Зорка Михайлова е осъдена за това, че през 2004 г. на митница „Варна-запад“ е укрила данъчни задължения в размер на 37 073,00 лв. като е попълнила пет данъчни декларации с невярно съдържание. Основна част от отнетото имущество е недвижим имот в гр. София, отнемат се също суми по сметки и 5000 лв. от продажбата на дружествени дялове.

За първото тримесечие на 2019 г. КПКОНПИ е отнела в полза на държавата имущество на обща стойност 1 980 192,68 лв.

Връщане към списък