Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КПКОНПИ ПОВТОРНО НЕ СЪГЛАСУВА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА


Актуално - Новини

10.09.2020 | 13:14

КПКОНПИ ПОВТОРНО НЕ СЪГЛАСУВА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

С предложения от Министерския съвет ЗИД на ЗДвП се предвижда за нарушения по ЗДвП длъжностните лица от службите за контрол /МВР/ да издават фишове за установяване на административни нарушения и едновременно с тях да налагат съответните административни наказания - глоба или имуществена санкция. В определени от закона случаи ще може да се налага и наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство, както и ще се отнемат контролни точки. Съставеният фиш ще може да бъде обжалван в 14-дневен срок от неговото връчване чрез органа, който го е издал, пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението.

С решение от21.08.2020 г. КПКОНПИ повторно не съгласува предложения от правителството законопроект в тази му част.

 

Поради постъпили запитвания от медии, Пресцентърът на Комисията публикува пълния текст на решението в прикачения файл.Връщане към списък