Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КПКОНПИ ПУБЛИКУВА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ, ПОДАДЕНИ ОТ КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, СЛЕД МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ – 2019 Г.


Актуално - Новини

02.03.2020 | 00:00

КПКОНПИ ПУБЛИКУВА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ, ПОДАДЕНИ ОТ КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, СЛЕД МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ – 2019 Г.

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ публикува на интернет страница си, в раздела „Регистър на лица, заемащи висши публични длъжности“, встъпителните декларации за имущество и интереси на кметове, заместник -кметове, председатели на общински съвети и общински съветници, избрани на местните избори - 2019 г. Публикувани са и подадени финални декларации на такива лица.

Публикацията от днес, 02 март 2020 г., е извършена при спазване на Закона за защита на личните данни и съдържа:

- Списък с имената на лицата, които са участвали в проведените през октомври 2019 г. местни избори и са заели или освободили съответните изборни длъжности за кметове, заместник – кметове, председатели на общински съвети и общински съветници;

- Списък с имената на такива задължени лица, които не са подали или са подали извън установения срок съответните декларации.

Общият брой лица, подали встъпителни декларации в резултат на избор в местни органи на власт е 5116.

374 лица, за които на това основание е възникнало задължение за подаване на декларации за имущество интереси, не са подали такива декларации или са ги подали след срока, установен в закона. Съгласно ЗПКОНПИ, лице, заемащо висша публична длъжност, което не подаде декларация в срок, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв. В случаите на неподаване на декларация, за тези лица започва и проверка за установяване на незаконно придобито имущество, на основание чл. 108 ал. 6 ЗПКОНПИ.

 

Връщане към списък