Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КПКОНПИ публикува встъпителните и финални декларации за имущество и интереси, подадени пред Комисията в периода от 09 август до 31 декември 2018 г. от лицата, заемащи висши публични длъжности


Актуално - Новини

01.02.2019 | 00:00

КПКОНПИ публикува встъпителните и финални декларации за имущество и интереси, подадени пред Комисията в периода от 09 август до 31 декември 2018 г. от лицата, заемащи висши публични длъжности

 

01 февруари 2019 г.

 

   Достъпът до декларациите за имущество и интереси на лицата по чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ, подадени пред Комисията до 31 декември  2018 г., е осигурен чрез:

 

Регистър на лица, заемащи висши публични длъжности”,


публикуван на интернет портала на Комисията, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

 

Публикацията съдържа:


   ♦  189 встъпителни декларации, подадени пред Комисията в периода от 09 август до 31 декември 2018 г.;

   ♦  129 финални декларации, подадени пред Комисията в периода от 09 август до 31 декември 2018 г.;

   ♦  Общо 27 са лицата,  които не са подали, или са подали  извън законоустановения срок, съответната декларация в периода от 09 август до 31 декември 2018 г.

 

   Съгласно закона, лице заемащо висша публична длъжност, което не подаде декларация в законоустановения срок, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, глобата е в размер от 3500 до 6000 лв.

 

   В случаите на неподаване на декларация от лицата по чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ, за същите започва проверка за установяване на незаконно придобито имущество на основание чл. 108, ал. 6 от ЗПКОНПИ.

 

   В електронния Регистър на лица, заемащи висши публични длъжности, е въведена антикорупционната мярка, която не позволява да се публикуват отделни декларации за имущество и интереси, поради което се публикуват анблок всички, подадени през предходната календарната година пред Комисията декларации, от лицата от обхвата на закона.

 

  Комисията, в съответствие с основните принципи и с разпоредбите на ЗПКОНПИ, предприема необходимите мерки, за да осигури публичност и прозрачност на имуществото и доходите на лицата, заемащи висши публични длъжности, като първа мярка в борбата с корупцията, като дава възможност на гражданите да бъдат информирани, подпомага доброто управление и демократичните процеси в страната.

 

 

Връщане към списък