Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КПКОНПИ ще си сътрудничи с две висши учебни заведения


Актуално - Новини

25.10.2018 | 00:00

КПКОНПИ ще си сътрудничи с две висши учебни заведения

 В изпълнение на инициативата за въвеждане на антикорупционно обучение във висшето образование Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) подписа споразумения за сътрудничество с две висши учебни заведения - Международно висше бизнес училище и Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив.

 

 Споразуменията обхващат дейности в следните основни направления: подготовка на съвместни проекти и обучения и последващото им изпълнение; обмен на информация за публикации, презентации,  лекции, конференции и други събития, представляващи взаимен интерес; обмен на експертен потенциал при разработване на методологически и методически въпроси.

 

 През март тази година КПКОНПИ подписа споразумение и с Университета за национално и световно стопанство, където вече стартира специализирана магистърска програма по противодействие на корупцията.

 

 

25.10.18 г.

Връщане към списък