Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КПКОНПИ стана член на EPAC/EACN


Актуално - Новини

26.10.2018 | 00:00

КПКОНПИ стана член на EPAC/EACN

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) беше приета единодушно за член на антикорупционните мрежи Европейски партньори срещу корупцията (EPAC)/Европейска мрежа от звена за контакт срещу корупцията (EACN). Това стана по време на 18-тата Годишна конференция и Общото събрание на EPAC/EACN в гр. Руст, Република Австрия. Форумът се състоя от 22 до 24 октомври.

Конференцията под мотото „Многобройните предизвикателства изискват устойчиви и интерактивни решения“ беше организирана от Федералната служба за превенция и противодействие на корупцията на Република Австрия (BAK) към Федералното министерство на вътрешните работи като институция, председателстваща мрежите през настоящата година.

В рамките на конференцията председателят на КПКОНПИ г-н Пламен Георгиев и заместник-председателят г-н Антон Славчев представиха структурата, функциите и правомощията на Комисията. Форумът беше открит от председателя на ЕРАС/ЕАСN и директор на Федералната служба за превенция и противодействие на корупцията на Република Австрия, г-н Андреас Визелталер. На конференцията участваха висши представители на различни антикорупционни власти, органи за надзор на полицията, неправителствени и международни организации.

EPAC/EACN са независими антикорупционни мрежи, обединени в общата цел на противодействието и борбата с корупцията. Европейски партньори срещу корупцията (EPAC) е неформална мрежа, която свързва над 70 антикорупционни структури и органи за надзор на полицията от страните членки на Съвета на Европа, включително и Европейската служба за борба с измамите (OLAF). Европейската мрежа от звена за контакт срещу корупцията (EACN) е формална мрежа, включваща над 50 антикорупционни структури от страните членки на ЕС, както и OLAF, и е създадена с решение на Европейския съвет от 2008 г. на основата на съществуващите структури на Европейски партньори срещу корупцията (EPAC).

Връщане към списък