Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КПКОНПИ запорира имущество на обвиняеми за пране на пари


Актуално - Новини

02.03.2018 | 00:00

КПКОНПИ запорира имущество на обвиняеми за пране на пари

С решения на окръжните съдилища във Видин, Ловеч и Пловдив по искове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е обезпечено имуществото за 961 487 лв., собственост на пет лица, привлечени като обвиняеми за изпиране на пари. Това са Владислав Кълвачев, Станко Илиев, Стефан Стефанов, Стоян Конджов и Петър Василев.

Обезпеченото имущество включва налични суми по банкови сметки в размер на 948 577 лв., шест леки автомобила и дружествени дялове. В бъдещите искове за отнемане ще се претендират и средствата, които мъжете са получили чрез измама и изтеглили от фирмeните си сметките. В хода на проверката на КПКОНПИ е установено, че преводите са от Франция, Белгия, Испания и Холандия.

Групата беше задържана в Пловдив в началото на 2016 г. при специализирана акция на МВР, прокуратурата и ДАНС, по време на която е било предотвратено тегленето на 5 милиона евро. Тогава бе оповестено, че мъжете чрез измама са изтеглили големи суми от сметки на 10 дружества в 6 европейски държави, които са преведени на дружества, учредени в Пловдив.

Връщане към списък