Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Кюстендилският окръжен съд спря делото за отнемане на имуществото на Пламен Галев и Ангел Христов


Актуално - Новини

04.12.2013 | 00:00

Кюстендилският окръжен съд спря делото за отнемане на имуществото на Пламен Галев и Ангел Христов

Кюстендилският окръжен съд спря делото за отнемане на имуществото на Пламен Галев и Ангел Христов, заведено от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ). Искът е на стойност 4 250 189.12 лв.

Делото е спряно по искане на адвокатите на Галев и Христов във връзка с внесеното от омбудсмана Константин Пенчев във ВКС искане за приемане на тълкувателно решение във връзка с чл.4, ал.1 от отменения ЗОПДИППД.

Тълкувателното дело №7 на Гражданската колегия на ВКС е образувано на 18.09.2013 г.

Заради изчакване на решението на ВКС, до момента са спрени общо 41 дела за конфискация с искове на обща стойност 41 млн. лв. Най-много са спрените дела на ТД Варна – 14, следвани от ТД Велико Търново с 11, ТД София с 8, ТД Пловдив с 5 и ТД Бургас с 3

Връщане към списък