Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ ОТЧЕТА НА КПКОНПИ ЗА 2019 Г. ВЕДНАГА СЛЕД УЧАСТИЕТО СИ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ПАРЛАМЕНТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КПКОНПИ ОТПРАВИ ПИСМО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВКС


Актуално - Новини

28.05.2020 | 00:00

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ ОТЧЕТА НА КПКОНПИ ЗА 2019 Г. ВЕДНАГА СЛЕД УЧАСТИЕТО СИ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ПАРЛАМЕНТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КПКОНПИ ОТПРАВИ ПИСМО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВКС

Народното събрание прие със 131 гласа „за“, 45 „въздържал се“ и 1 глас „против“ отчетния доклад за 2019 г. на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

По повод повдигнати въпроси при обсъждането на доклада в пленарна зала, веднага след участието си в заседанието на Народното събрание, председателят на Комисията Сотир Цацаров изпрати писмо до председателя на ВКС Лозан Панов.

На 25.07.2018 г., с разпореждане на председателя на ВКС г-н Лозан Панов е образувано тълкувателно дело № 1/2018 г. на Гражданската колегия, по повод противоречива съдебна практика относно характера на предвидения в закона срок за извършване на проверки и събиране на доказателства за имущество, за което има данни, че е придобито от престъпна дейност /дали срокът е преклузивен или инструктивен/.

До произнасянето на ВКС по това тълкувателно дело, в окръжните съдилища в страната са спрени 128 дела за отнемане на незаконно придобито имущество, по които КПКОНПИ е ищец.

Общата цена на исковете е в размер на 144 175 472. 88 лв.

Пълният текст на писмото е в прикачения файл.Връщане към списък