Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Опровержение


Актуално - Новини

02.06.2015 | 00:00

Опровержение

Във връзка с разпространените в някои медии твърдения за възможно участие на „Тошиба Корпорейшън“ в схеми за пране на пари, с настоящето Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) категорично заявява, че КОНПИ няма данни за каквато и да било съпричастност на японската фирма „Тошиба Корпорейшън“ в подобни незаконосъобразни схеми за изпиране на пари.

„Тошиба корпорейшън“ не е обект на как проверка от страна на КОНПИ. В тази връзка, отговорността за всяко тиражиране на подобни твърдения и свързване на името на „Тошиба Корпорейшън“ със сделки, извършени при или по повод изпиране на пари, ще бъде изцяло за лицата, разпространяващи тези твърдения.

Връщане към списък