Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Опровержение от КОНПИ във връзка с публикация във в.“България днес“ от 21 ноември 2014 г. със заглавие „Бисеров без запор и дело за ЧРД“


Актуално - Новини

03.12.2014 | 00:00

Опровержение от КОНПИ във връзка с публикация във в.“България днес“ от 21 ноември 2014 г. със заглавие „Бисеров без запор и дело за ЧРД“

По повод твърденията в статията на в. „България днес“ : Макар и водена от опитни експерти, ревизията не е приключила и до ден днешен, твърдят от комисията, което не дава повод имуществото на Бисеров и Главинков да бъде запорирано. Това забавяне предизвика искрена почуда сред специалистите. Те припомниха, че подобна проверка при шефа на КТБ Цветан Василев приключи само за два месеца и всички негови фирми вече са запорирани.бихме искали да уточним следното.

1)Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) е започнала проверка на имуществото на Христо Бисеров и Ивайло Главинков през ноември 2013 г., като по случая е създаден съвместен екип с Прокуратурата. Създаването на съвместния екип е оповестено от главния прокурор Сотир Цацаров на 14 ноември 2013 г. и от председателя на КОНПИ Пламен Георгиев на 18 ноември 2014 г. Това личи и от публикации в медиите от тези дати.

Съгласно чл. 27 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, проверката на КОНПИ продължава до една година. След този срок директорът на съответната териториална дирекция на КОНПИ има едномесечен срок да внесе мотивиран доклад в комисията дали проверката да бъде продължена с още 6 месеца, дали да бъде прекратена или в съда да бъде внесен иск за запор на имуществото на проверяваното лице. Тоест към 21 ноември 2014 г. КОНПИ е в рамките на законно установените срокове за проверка и няма забавяне, както се твърди в статията. Мнение от КОНПИ по въпроса не е търсено преди публикуването на материала.

2) На 22 август 2014 г. Софийският градски съд е уважил искането на Прокуратурата за налагане на обезпечителни мерки на всички обвиняеми по казуса КТБ, включително и на Цветан Василев. Това личи както от прессъобщение на сайта на Прокуратурата от 26 август 2014г., така и от аналогично прессъобщение от същата дата на сайта на КОНПИ. Наложените обезпечителни мерки по отношение на Цветан Василев не са по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, а са по искане на Прокуратурата. Екипът на КОНПИ е подпомогнал Прокуратурата в извършването на проверката, но не е инициатор на наложените обезпечителни мерки. Защо Прокуратурата не е поискала по същия ред запор и на имуществото на Христо Бисеров е въпрос, който трябва да бъде отправен към Прокуратурата и не е в сферата на компетентност на КОНПИ.

3)Проверката на КОНПИ в съвместен екип с Прокуратурата на имуществото на Цветан Василев и останалите обвиняеми по казуса КТБ е започнала на 14 юли 2014 г. Към момента все още тече едногодишният срок, в който тя трябва да бъде извършена. От тази гледна точка внушението за забавяне при проверката на Христо Бисеров в сравнение с проверката на Цветан Василев е невярно и не се основава на текстовете на закона. По този случай не е търсено мнението на КОНПИ.

Връщане към списък