Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Медиите за нас>Отнето имущество за 3.36 млн.лв. на осъдени за трафик на хора


Актуално - Медиите за нас

18.11.2013 | 09:09

Отнето имущество за 3.36 млн.лв. на осъдени за трафик на хора

tax-law.jpg

За 2012 г. и първите 10 месеца на 2013 г. по искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) е конфискувано в полза на държавата имущество за 3.36 млн.лв. на лица, осъдени за трафик на хора самостоятелно или като част от организирана престъпна група. Имотите са отнети на основание 11 влезли в сила съдебни решения.
За същият период комисията е поискала от съда налагане на обезпечителни мерки за близо 1.1 млн. лв. срещу лица, на които има повдигнато обвинение за това престъпление. Данните сочат, че за 2012 г. са внесени 2 мотивирани искания на стойност над 302 хил.лв., а до 31 октомври 2013 г. – 6 мотивирани искания на стойност 790 хил. лв.
През 2012 г. и първите 10 месеца на настоящата година по искане на КОНПИ са образувани 14 дела за отнемане на имущество на лица, осъдени за престъплението трафик на хора самостоятелно или като част от организирана престъпна група. Общата стойност на исковете е над 8.44 млн. лв като за 2012 г стойността на исковете е близо 7 млн. лв.

Връщане към списък