Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Пазарджишкият окръжен съд отне имущество за 1 284 150 лв. по искане на Комисията


Актуално - Новини

06.01.2012 | 00:00

Пазарджишкият окръжен съд отне имущество за 1 284 150 лв. по искане на Комисията

С решение от 30 декември 2011 година Пазарджишкият окръжен съд уважи искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, с което бе отнето в полза на държавата имущество на обща стойност 1 284 150 лв.

Имуществото се отнема от Г.П. в качеството му на едноличен търговец и от фирма, свързана с дъщеря му.

Срещу Г.П. има постановена присъда за извършено престъпление по чл. 209 ал. 1 от Наказателния кодекс. Престъплението, за което Г.П. е признат за виновен, е в предметния обхват на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Той е придобил недвижимо имущество по възмезден начин през проверявания период (18.06.1992г.-31.12.1997г.), за придобиването на което не са установени законни доходи.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Пловдив.

По случая е работила Териториална дирекция - Пловдив.

Връщане към списък