Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>По иск на КПКОНПИ СГС запорира имуществото на Трайчо Трайков


Актуално - Новини

26.09.2018 | 00:00

По иск на КПКОНПИ СГС запорира имуществото на Трайчо Трайков

Софийският градски съд (СГС) е уважил иска на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) за налагане на обезпечителни мерки върху имуществото на бившия министър на енергетиката Трайчо Трайков. Цената на бъдещия иск е 2 375 664,55 лв. и включва ½ от няколко недвижими имота, акции в търговски дружества, банкови сметки, както и 1 366 795,73 лв., представляващи наличност по сметки при инвестиционен посредник.

Процедурата срещу Трайков започна през януари 2017 г. след постъпило уведомление от Софийска градска прокуратура, че той е привлечен като обвиняем за престъпление по служба, с което е нанесъл сериозни щети на държавата.

След направеният от инспекторите на КПКОНПИ анализ и съпоставка между стойността на имуществото и нетния доход за проверяваният 10-годишне период, е направен извод за значително несъответствие в размер на 2 450 200 лв.

В момента тече двуседмичният срок, в който Трайков има възможност да докаже произхода на тези средства. В случай, че не успее, КПКОНПИ ще внесе в СГС иск за отнемане на незаконно придобито имущество.

Връщане към списък