Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Правната комисия подкрепи доклада за дейността на КОНПИ през 2014 г.


Актуално - Новини

23.04.2015 | 00:00

Правната комисия подкрепи доклада за дейността на КОНПИ през 2014 г.

Парламентарната правна комисия единодушно одобри доклада за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) за 2014 г. с 13 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“.

Пред народните представители председателят на КОНПИ Пламен Георгиев обясни, че през 2014 г. комисията е отнела имущество на обща стойност малко над 13 млн. лв. Той уточни, че за цялото си съществуване финансовият резултат на комисията е 55 млн. лв. като за всяка следваща година той е все по-добър, въпреки намаляващият бюджет.

По думите му, КОНПИ е важен орган най-вече заради превенцията по отношение на представителите на организираната престъпност. "Има още един орган, освен прокуратурата, който заплашва всяко лице, което не декларира доходите, които получава, да има за него неблагоприятни последици, а именно нашата комисия", подчерта Пламен Георгиев.

Той представи пред депутатите и споразуменията за сътрудничество, които комисията е подписала през 2014 г. с различни държавни органи и които дават пряк достъп на инспекторите на КОНПИ до базите данни на НАП, Агенция „Митници“, Регистъра на особените залози и Националната база данни „Население“.

Връщане към списък