Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Председателят на КОНПИ Пламен Георгиев изнесе лекция пред студенти от НБУ


Актуално - Новини

06.06.2013 | 00:00

Председателят на КОНПИ Пламен Георгиев изнесе лекция пред студенти от НБУ

Untitled.jpg

Дискусията на тема " Актуални въпроси за отнемането на имущество, придобито по незаконен начин" се проведе на 3 юни 2013 г. по инициатива на обучаващите се по програмата студенти.

Пламен Георгиев изнесе лекция пред студентите, като ги запозна с отделните видове конфискации в сравнителноправен план, след което се спря на особеностите на модела, възприет в България.

Подробно беше разяснена същността на новия Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и етапите на специфичното производство, уредено в него.

В хода на дискусията бяха разисквани въпроси, свързани  с тежестта на доказване в процеса, правото на защита на лицата в това производство и средствата за защита, както и какво се случва с вече отнетото имущество.

Водещ на дискусията беше проф. д-р Румен Владимиров, преподавател по наказателно право в НБУ, а модератор д-р Ралица Костадинова, главен асистент по наказателно право и програмен директор на магистърска програма " Право" в НБУ.

Връщане към списък