Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОНПИ УЧАСТВА В КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗМАМИТЕ И КОРУПЦИЯТА“


Актуално - Новини

27.11.2015 | 00:00

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОНПИ УЧАСТВА В КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗМАМИТЕ И КОРУПЦИЯТА“

41.jpg

Главният секретар на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), г-н Трифон Трифонов, изнесе лекция в рамките на конференция, организирана от Института на вътрешните одитори в България на 26-27.11.2015 г.

По време на форума беше представена КОНПИ, правната рамка, която регламентира нейната дейност, както и конкретни резултати от работата от създаването й до днес. Отчетено беше, че досега е отнето незаконно придобито имущество за над 56 млн. лева.

Като много важен инструмент за борбата с корупцията и измамите беше определена превантивната роля на КОНПИ. Представени бяха различните етапи при провеждане на проверка от страна на Комисията, както и предпоставките за нейното започване.

След презентацията се проведе дискусия, в която г-н Трифонов отговори на множество въпроси, зададени от участниците, като бяха обсъдени и конкретни казуси.

Връщане към списък