Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КОНПИ УЧАСТВАХА В СЕМИНАР НА НИП


Актуално - Новини

03.02.2015 | 00:00

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КОНПИ УЧАСТВАХА В СЕМИНАР НА НИП

IMG_0138.jpg

Трима представители на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) участваха в организирания от Националния институт по правосъдие (НИП) втори тематичен семинар „Отнемане на незаконно придобито имущество“. Той се осъществява в рамките на проект „Българското правоприлагане и съдебната верига в областта на трафика на хора с акцент върху финансово разследване и конфискация“ с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

По време на двудневното обучение, което  се проведе на 2-3.02.2015 г. бяха дискутирани най-удачните средства и механизми за отнемане на имущество, както и изчисляването на стойността на стоки, придобити по престъпен начин. Като лектор от страна на КОНПИ г-н Трифон Трифонов, началник на отдел „Методология”, представи казус от практиката на комисията, засягащ международното сътрудничество при отнемане на имущество.

Пред участниците в семинара бяха представени и казуси от холандският опит в отнемането на незаконно придобито имущество. Гост-лектори по темата бяха г-жа Вилямин Хогуинд международен правен консултант към Службата за крупни измами, екологични престъпления и конфискация на Крлалство Холандия и г-н Роберт ван дер Енде, старши прокурор конфискации в холандската Главна прокуратура.

 

 

Връщане към списък